Położne


Świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej udzielają Panie, tel. 785075164:

  • Marzena Garczarek
  • Danuta Maria Żarna

(opieka nad kobietą w ciąży, opieka nad matką i noworodkiem, opieka nad kobietą po operacji)

Świadczenia położnej realizowane są dla:

  1. kobiet i dziewcząt zadeklarowanych do POZ w każdym wieku
  2. noworodków do ukończenia drugiego miesiąca życia

Deklaracja wyboru położnej (do pobrania)

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych
  • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
  • wizytę patronażową
  • wizytę profilaktyczną

Świadczenia położnej obejmują również wizyty w edukacji przedporodowej:

  1. począwszy od 21. tygodnia ciąży do 31 tygodnia z częstotliwością nie większą niż jeden raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
  2. dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 32. tygodnia ciąży do rozwiązania

Po wcześniejszym umówieniu wizyty z położną, w ramach opieki nad pacjentką ciężarną, istnieje możliwość wykonania badania KTG.

Położna sprawuje opiekę nad kobietą nie tylko w ciąży i połogu, ale także w okresie dorastania i menopauzy. W zdrowiu i w chorobie.

 

Szkoła Rodzenia tel:693-250-171 Marzena Garczarek

Położna Środowiskowo-Rodzinna Marzena Garczarek