Pielęgniarki


Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w Przychodni „Hipokrates” to zespół posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności:

 • Iwona Bartkowiak
 • Grażyna Kańduła
 • Romualda Śmierzchalska
 • Stefania Szydłowska

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej ma prawy każdy ubezpieczony, który zgłosił deklarację wyboru pielęgniarki zatrudnionej w Przychodni „Hipokrates”.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych obejmują:

 • planowanie i realizowanie kompleksowej opieki nad pacjentem i jego rodziną,
 • wizyty realizowane w domu chorego, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • opiekę zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samo opieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
 • edukację prozdrowotną i promocję zdrowia

Świadczenia te realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

Telefon: 61 44 76 650

Dowiedz się więcej o pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej [ dodatkowy nr telefonu: 509 581 445 ].

Świadczenia pielęgniarki higieny szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

 

Pliki do pobrania: