Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


Jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

W Przychodni „Hipokrates” świadczenia w zakresie opieku długoterminowej udzialają:

  • Katarzyna Zaleska
  • Halina Kotowska
  • Bożena Kałek
  • Mieczysława Puziak
  • M. Nowak

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00 [ nr telefonu: 509 581 445 ].

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.