Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. lek med. Zdzisława Kawczyńskiego


Z głębokim żalem informujemy

o śmierci 21 lipca 2018 r.

ś I p

lek med. Zdzisława Kawczyńskiego

wieloletniego lekarza Przychodni Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów

„HIPOKRATES” w Opalenicy.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 24 lipca 2018 r /wtorek/ godz 13.00

w kościele p.w. Św. Mateusza w Opalenicy.

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu na cmentarzu przy Lutyckiej

w dniu 25 lipca 2018r. o godz 14.00

Rodzinie i Bliskim

wyrazy serdecznego współczucia

składają

koleżanki i koledzy oraz współpracownicy

Przychodni LRiS „HIPOKRATES” w Opalenicy

Informacja dla pacjentów ś.p. lek med. Zdzisława Kawczyńskiego